ЧЗВ

Плащания

Дефиниция на "Планове за плащане

Плановете за плащане" са бизнес плановете които поддържаме като част от програмата 500Affiliates. На базата на тези планове, ще ви бъде платено за вашите промоционална дейност като наш партньор.

Как работи планът за CPA?

Когато работите с нас, според плана за CPA - вие получавате фиксирано заплащане за всеки Квалифициран Търговец които вие сте насочили към Plus500.

Проверете пълният списък тук:
* Моля, обърнете внимание, че горепосочените ставки се прилагат само до толкова, доколкото не са посочени други ставки в Акаунта на партньора, както е посочено в Споразумението за партньорство.
* Предмет на общите условия на Споразумението за партньорство.
* Афилиейтът трябва да получи писменото одобрение на Комранията, преди да рекламира целево на граждани или пребиваващи в държави, които не са включени в списъка от горната таблица.

Какво е квалифициран CPA търговец?

Квалифициран CPA търговец е търговец който е направил първи депозит, започнал е да търгува с истински финансови средства и е надхвърлил лимита за разпростиране.

Как получавам заплащане за квалифициран CPA търговец?

Ежемесечно нашата система изчислява общия CPA на новите „Квалифицирани трейдъри“, регистрирани в акаунта на Вашия партньор. Ще получите Вашата стойност на CPA, умножена по броя „Квалифицирани търговци“, съгласно плана 500Affiliates CPA.

Начини на плащане - Как мога да определя моите данни за плащане?

Поддържаме и Skrill, и банкови преводи като методи на плащане.
В случай че изберете Skrill като предпочитан метод на плащане, ще бъде нужно да въведете имейла, с който е регистриран акаунта Ви в Skrill.
В случай че изберете „банков превод“ като предпочитан метод на плащане, ще трябва да попълните цялата съответна информация за банковия превод.
Може да попълните Вашата информация за плащанията, като влезете в менюто „Управление на акаунта“, от своя акаунт, след което влезте в раздел „Информация за плащанията“.

Кога се извършват плащанията?

Ние извършваме плащания на всяко десето число на месеца за дейността от предходния месец*.
*Баланса на вашата партньорска сметка трябва да бъде над $150.

Стойност на CPA
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Chile $500
Colombia $500
Costa Rica $200
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
Dominican Republic $200
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Hungary $200
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Panama $200
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Други държави $200