Mobile Menu

План за плащане

Най-добрата партньорска програма за електронна търговия

500Affiliates е официалната партньорска програма на платформата за търговия Plus500. 500Affiliates е първата мащабна партньорска програма във финансовата област. За кратък период от време ние станахме известни с възможността си да помагаме на своите партньори да печелят възможно най-високи приходи чрез привлечените от тях потребители.

Най-конкурентният CPA план за плащане на пазара

$200-$800 на търговец (за всяка депозирана сума), което го прави най-изгодният финансов план CPA.

пълния списък:

Сума на CPA
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Chile $500
Colombia $500
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Други държави $200

Насочване на партньор

длтернативен начин да генерирате печалби при нас, като насочвате партньори към нашата партньорска програма 500Affiliates. Насочете нов партньор към нашата програма и вземете 10% от месечните комисиони на насочения от Вас партньор.

* Моля, обърнете внимание, че горепосочените ставки се прилагат само до толкова, доколкото не са посочени други ставки в Акаунта на партньора, както е посочено в Споразумението за партньорство.
* Предмет на общите условия на Споразумението за партньорство.
* Сътрудникът трябва да получи предварително одобрение от Дружеството, за да пласира услугите на жители на държавите, които не са в списъка от таблицата по-горе.

За повече информация разгледайте Теми от раздела "Помощ"