Mobile Menu

Platby

Definice „Platebních plánů“

“Platební plány“ jsou obchodní plány, které podporujeme v rámci programu 500Affiliates. Na základě těchto plánů budete placeni za propagační aktivity jako náš člen.

Jak plán CPA funguje?

Když s námi pracujete na základě plánu CPA - obdržíte pevnou platbu za každého Kvalifikovaného obchodníka, kterého odkážete na Plus500.

Podívejte se na celý seznam zde:
* Mějte prosím na paměti, že zmíněné sazby platí pouze v případě, že není specifikována žádná další sazba pod partnerskou sekcí, jak je definováno v partnerské dohodě.
* S ohledem na varianty a podmínky uvedené ve Smlouvě o přidružení.
* V případě cílení marketingové kampaně na občany nebo rezidenty zemí, které nejsou výslovně uvedeny v tabulce výše, musí partner získat předchozí písemný souhlas společnosti.

Kdo je obchodník kvalifikovaný pro CPA?

Obchodník kvalifikovaný pro CPA je takový, který provede první vklad, začne obchodovat se skutečnými financemi a splní požadavky na mezní rozpětí.

Jak obdržím platbu za obchodníka kvalifikovaného pro CPA?

Náš systém každý měsíc počítá celkové CPA nových kvalifikovaných obchodníků, kteří se registrovali na vašem partnerském účtu. Získáte vaši hodnotu CPA vynásobenou počtem kvalifikovaných obchodníků, vše v souladu s plánem 500Affiliates CPA.

Platební metody – jak nastavím své platební informace?

Jako metody platby podporujeme Skrill i bankovní převody.
Pokud si vyberete "Skrill" jako svou preferovanou metodu platby, bude po vás požadováno vložit e-mail, který představuje váš Skrill účet.
Pokud si vyberete "bankovní převod" jako svou preferovanou metodu platby, budete muset vyplnit všechny relevantní informace nutné pro bankovní převod.
Své platební informace můžete najít v sekci "Správa účtu" na vašem účtu a dále v záložce "Platební údaje".

Kdy se provádějí platby?

Platby provádíme k 10. každého měsíce za aktivitu z předchozího měsíce*.
* Zůstatek na všem členském účtu musí být přes $150.

CPA množství
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Colombia $500
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Chile $500
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Ostatní země $200