Συχνές ερωτήσεις

Πληρωμές

Ορισμός των 'Μεθόδων Πληρωμής'

Οι 'Μέθοδοι Πληρωμής' είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποστηρίζουμε ως μέρος του προγράμματος 500Affiliates. Βάση αυτών των σχεδίων θα πληρωθείτε για τις προωθητικές κινήσεις σας ως συνεργάτης μας.

Πως δουλεύει η CPA μέθοδος;

Όταν εργάζεστε μαζί μας βάση της CPA μεθόδου - λαμβάνετε μια σταθερή πληρωμή για κάθε Κατάλληλο Συναλλάκτη που παραπέμπετε στην Plus500.

Τσεκάρετε την πλήρη λίστα εδώ:
* Να σημειωθεί πως οι παραπάνω τιμές ισχύουν μόνο εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλη τιμή σύμφωνα με την Ενότητα Συνεργατών όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρήστη.
* Υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Συνεργασίας.
* η συνδεόμενη επιχείρηση πρέπει να λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας για την προώθηση των αγαθών σε κατοίκους κρατών, τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στον παραπάνω πίνακα.

Τι είναι ένας κατάλληλος CPA συναλλάκτης;

Ένας κατάλληλος CPA συναλλάκτης, είναι ένας συναλλάκτης ο οποίος έκανε την πρώτη κατάθεση, άρχισε να συναλλάσεται με πραγματικά κεφάλαια και ξεπέρασε το όριο των spreads.

Πως πληρώνομαι για τους κατάλληλους CPA συναλλάκτες;

Κάθε μήνα το σύστημά μας υπολογίζει το συνολικό CPA των νέων Ειδικευμένων Συναλλακτών που είναι εγγεγραμμένοι στον λογαριασμό συνεργατών σας. Κερδίζετε την αξία CPA σας πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό Ειδικευμένων Συναλλακτών, σύμφωνα με το Πλάνο 500Affiliates CPA.

Μέθοδοι Πληρωμής - Πως μπορώ να θέσω της πληροφορίες πληρωμής μου;

Υποστηρίζονται και το Skrill και τα εμβάσματα ως μέθοδοι πληρωμής.
Εάν επιλέξετε το «Skrill» ως την προτιμητέα μέθοδο πληρωμής, θα χρειαστεί να εισάγετε το email που αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό σας στο Skrill.
Εάν επιλέξετε το «έμβασμα» ως την προτιμητέα μέθοδο πληρωμής, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το τραπεζικό έμβασμα.
Μπορείτε να ορίσετε τις πληροφορίες πληρωμής από την ενότητα «Διαχείριση Λογαριασμού» στον λογαριασμό σας και έπειτα από την καρτέλα «Στοιχεία Πληρωμής».

Πότε εκτελούνται οι πληρωμές;

Εκτελούμε πληρωμές κάθε 10η του μήνα για τη δραστηριότητά σας τον προηγούμενο μήνα*.
* Ο ισολογισμός του λογαριασμού συνεργασίας σας πρέπει να ξεπερνά τα $150.

Τιμή CPA
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Chile $500
Colombia $500
Costa Rica $200
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
Dominican Republic $200
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Hungary $200
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Panama $200
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Άλλες χώρες $200