Często zadawane pytania

Plus500™ - informacje

Plus500 to wieloinstrumentowa platforma handlowa dla kontraktów CFDs, umożliwiająca szeroki dostęp do światowych giełd, włącznie z Wielką Brytanią, USA, Europą i Azją. Plus500 dąży do umożliwienia każdemu handlowcowi łatwego i wydajnego handlu kontraktami CFDs na wiele produktów finansowych na całym świecie, takich jak: akcje, indeksy, towary, pary forex, fundusze ETF i opcje.

Aby zapewnić naszym klientom optymalną platformę handlową, nawiązaliśmy silne relacje wykonawcze z wieloma największymi bankami międzynarodowymi. Relacje te gwarantują korzyści płynące z większego wolumenu transakcji, lepszych cen i najwyższego poziomu wykonania, które my z kolei przekazujemy naszym klientom.

Plus500 Ltd jest notowana na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE), jest autoryzowana i regulowana.


Nasza grupa wierzy w:
Przejrzystość – jasno i dokładnie informujemy naszych klientów, co dostają i za co płacą. Tego oczekujemy od naszych dostawców i to nasi klienci dostają od nas.

Profesjonalizm – nasze produkty są zaprojektowane na wzmocnionym poziomie bezpieczeństwa, by zapewnić bezpieczny i płynny handel. Tego oczekujemy od naszych dostawców i to nasi klienci dostają od nas.

Czynnik ludzki - Plus500 jest obsługiwana przez dynamiczną grupę programistów. Mamy swoje wzloty i upadki, sukcesy i potknięcia, jak każdy. Wierz w siebie, nie zmieniaj swego zachowania i podążaj naprzód. Tego oczekujemy od naszych dostawców i to nasi klienci dostają od nas.