Najčastejšie otázky

Platby

Definícia „Platobných plánov“

„Platobné plány“ predstavujú obchodné plány, ktoré podporujeme ako súčasť programu 500Affiliates. Na základe týchto plánov vám zaplatíme za vašu propagačnú činnosť v úlohe nášho pridruženého partnera.

Ako funguje plán CPA?

Keď spolupracujete s nami na základe plánu CPA, dostanete fixnú platbu za každého Kvalifikovaného obchodníka, ktorého ste odkázali na Plus500.

Skontrolujte si celý zoznam tu:
* Upozorňujeme, že spomínané sadzby platí len v prípade, že nie je špecifikovaná žiadna ďalšia sadzba pod partnerskú sekcií, ako je definované v partnerskej dohode. 
* Podlieha podmienkam a ustanoveniam uvedeným v Zmluve o partnerstve.
* V prípade, že ide o cielenú marketingovú kampaň zameranú na občanov alebo rezidentov krajín, ktoré sa výslovne nenachádzajú vo vyššie uvedenej tabuľke, musí člen získať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti.

Čo je kvalifikovaný obchodník CPA?

Kvalifikovaný obchodník CPA je obchodník, ktorý vložil prvý vklad, začal obchodovať so skutočnými fondmi a prekročil limit rozpätí.

Ako mi zaplatia za kvalifikovaného obchodníka CPA?

Náš systém každý mesiac počíta celkovej CPA nových kvalifikovaných obchodníkov, ktorí sa registrovali na vašom partnerskom účte. Získate vašu hodnotu CPA vynásobenú počtom kvalifikovaných obchodníkov, všetko v súlade s plánom 500Affiliates CPA.

Platobné metódy – Ako si môžem nastaviť informácie o platbe?

Ako metódy platby podporujeme Skrill aj bankové prevody.
Ak si vyberiete "Skrill" ako svoju preferovanú metódu platby, bude od vás požadované vložiť e-mail, ktorý predstavuje váš Skrill účet.
Ak si vyberiete "bankový prevod" ako svoju preferovanú metódu platby, budete musieť vyplniť všetky relevantné informácie potrebné pre bankový prevod.
Svoje platobné informácie môžete nájsť v sekcii "Správa účtu" na vašom účte a ďalej v záložke "Platobné údaje".

Kedy sa uhrádzajú platby?

Platby uhrádzame v 10. deň každého mesiaca za vašu činnosť v predchádzajúcom mesiaci*.
* Zostatok na vašom účte pridruženého partnera musí byť nad 150 $.

Miera CPA
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Colombia $500
Costa Rica $200
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
Dominican Republic $200
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Hungary $200
Chile $500
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Panama $200
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Ostatné krajiny $200