Najčastejšie otázky

Správy

Kde môžem vidieť reporty o mojej činnosti?

Všetky reporty sú k dispozícii na vašom účte 500Affiliates. Pre zobrazenie vašich aktualizovaných reportov sa musíte prihlásiť na váš účet a otvoriť časť „Reporty“.

Aké druhy reportov sú k dispozícii?

Aby ste mohli sledovať váš výkon a zisky, 500Affiliates vám ponúka rôzne druhy údajov ako napr.: štatistiky, sledovanie, návštevy, súhrn zárobkov, tagy, vedľajšie účty, správu o počte odkázaných affiliate atď.
Vo vašich správach môžete vidieť importované údaje a trendy ohľadne vášho privedenia zákazníkov, zárobkov atď. Po prihlásení sa do vášho účtu získate úplný prístup k všetkým vašim správam na stránke ‘Údaje’.

Ako môžem vedieť, že môj referenčný prenos je sledovaný?

Marketingové nástroje, ktoré vám ponúkame na vašom účte pridruženého partnera nesú v sebe vaše jedinečné ID pridruženého partnera. Takýmto spôsobom náš systém dokáže efektívne sledovať vaše prenosy. Príklad na referenčný link: http://www.plus500.com/?id=0000&tags=tag&pl=2.

Dva kroky k overeniu sledovacieho procesu z vašej strany:

  1. Umiestnite myš na referenčný link/iný kreatívny nástroj umiestnený na vašej schválenej internetovej stránke, aby ste uvideli jedinečné ID v rámci linku, ktoré sa objavuje v dolnej časti stránky.
  2. Kliknite na váš referenčný link z vašej schválenej domény. Na „Domovskej stránke“ internetovej stránky Plus500 skontrolujete link, ktorý sa objaví, keď myš umiestnite na „Internetový obchodník bez stiahnutia(‘No download Webtrader’)“ – uvidíte vaše ID pridruženého partnera v rámci linku.